Recensioner
1 Recension av Susanna Carolusson i Psykologtidningen
2 Recension av Bo Edvardsson, Örebro Universitet
3 Recension i Mariestads-tidningen 20110218
4 Recension av Kjell Söderberg
5 Recension av Hans Kåreland

Psykologverksamheten

 Se även Sigvard Linghs hemsida för sin privata mottagning