Recension av Hans Kåreland

”Sigvard Linghs bok är mycket lärd och mycket omfattande. Den ställer krav på läsaren.
Ingen psykopat skulle klara att läsa den.
Men för en kliniker; läkare eller beteendevetare som verkligen är intresserad av sitt arbete
i den kriminella värden är boken mycket värdefull eftersom den ger en översikt av
många års tankearbete om psykopati.
Har man läst denna bok – då kan man mycket om psykopati och psykopater.
Boken är värdefull också för människor utanför professionen: psykopaterna finns mitt
ibland oss: en ekonom, en polismästare … you name it.”

Hans Kåreland, psykiater

 

Psykologverksamheten

 Se även Sigvard Linghs hemsida för sin privata mottagning