Recension av Kjell Söderberg

”Det är ett stort nöje att läsa och studera Sigvards Linghs bok om främst psykopater.
Boken är välskriven och mycket intellektuell. Det man främst slås av är att den är så oerhört
genomarbetad och byggd på fakta och lång erfarenhet. Som gammal polisman känner
man igen många situationer ifrån möte med människor. Jag tror därför att boken kan
vara till stor nytta i många avsnitt som kunskapskälla för bl.a. poliser. Det gäller både
poliser som konfronteras med personer ute i vardagslivet, men även för kriminalpoliser
vid olika förhörssituationer med människor. Boken ger verkligen insikt och förklaring till
mångas beteende.”

Kjell Söderberg f.d. chef Kriminalunderrättelsetjänsten i Uppsala län

 

Psykologverksamheten

 Se även Sigvard Linghs hemsida för sin privata mottagning