Intervjun är gjord av Tom Engström vid TV Uppsala och sändes hösten 2011.
Den är uppdelad i tre avsnitt

 

Del 1 (ca 23 minuter)

 

Del 2 (ca 23 minuter)

 

Del 3 (ca 15 minuter)

 

Psykologverksamheten

 Se även Sigvard Linghs hemsida för sin privata mottagning