Detta är den tryckta bokens innehållsförteckning
men som exempel finns kap. 17 nedan att tillgå (klicka på länken vid kapitlet)


Förord

1 Guide för läsaren

2 Inledning

3 De mest kända psykopatiteorierna eller -beskrivningarna

4 Psykopatibegreppet i ett historiskt perspektiv

5 Psykopati och angränsande störningar
Psykopatibegreppets «transformationer» i DSM och ICD
Jämförelse med ADHD
Jämförelse med andra störningar

6 Barnpsykopater
Olika sätt att förklara barnpsykopati
Mätning av barnpsykopati
Juridiska konsekvenser
Behandling av barnpsykopati
«Massproduktion av psykopater»

7 Orsaker till psykopati – olika teoretiska/hypotetiska ansatser
Prevalens
Komparativa jämförelser
Förklaringar från olika teoretiska håll
Spelteori
Genetik och biologi
Miljöeffekter på neural utveckling
Sammanfattning av frågan om biologi respektive miljö

8 Kritiken mot psykopatibegreppet
Stämplingsproblematiken vis-á-vis annorlunda människor

9 Psykopaten inom opera, film och litteratur – ofta som hjälte
Psykopater i operans värld
Psykopater i filmens värld
Psykopater i litteraturen
«Ondskan» belyst i film, musik och litteratur

10 Psykopati relativt könsmässiga, kulturella, etniska, sociala och religiösa skillnader
samt intelligens
Kön
Kvinnors våld ur ett vetenskapligt perspektiv
Kanske dags att åter erkänna den «renande kraften hos katarsis»?
Könsmaktsordning
En vidare syn på familjevåld Ungdomars våld i föräldrahemmet
Ett svenskt problem
Kan Hegels teori appliceras på feministiska politiska rörelser?
Kulturella, etniska och sociala skillnader och likheter
Individualistiska respektive kollektivistiska kulturer
(Sub)kulturella skillnader
Sociala skillnader
Relationen sociopati – samhällssystem
Religion, rasism, prostitution och några andra svåra ämnen
Religionens inverkan
Rasism
Prostitution
Universiteten vis-á-vis utanförstående intressegrupper
Intelligens
Olika former av inverkan på intelligensens uttryck
Sammanfattning

11 En normativ psykologi
Moralfilosofi och psykopati
Den sociala perceptionen
Moralbegreppet i den tidiga psykiatrin
Hälsa och välbefinnande; friskt och sjukt – eller ett tillstånd
Begreppet moral i senare tids psykiatriska och filosofiska diskussioner

12 Senare tids forskning på psykopati
Ett psykopat/sociopatbegrepp utan kriminella frågor
Olika sätt att studera vardagspsykopater

13 Psykoanalytisk teori – en överblick
Socialisationsprocessen

14 Psykopati och sociopati ur ett psykoanalytiskt perspektiv
En psykoanalytiskt orienterad modell
Olika Överjagskonstellationer
Olika Jag- och försvarsstrukturer
Beskrivning av några centrala försvarsmekanismer

15 Psykopatens kontrollbehov

16 Hur identifiera en vardagspsykopat
Differentialdiagnostik
Strategi och taktik
Något för journalister
Psykopaten som marknadsförare
Psykopatens femstegsmodell för att nå sitt mål
Förtryckare, förföljare, mobbare – men inte stalker
Serieförförare
Förförare på Internet
Övriga sätt att identifiera en psykopat
Hur man avslöjar en psykopat – eller avstår från det

17 Psykopatens offer (klicka på titeln för att läsa detta kapitel)
Hur går det till?
Matchande psykologiska störningar
En anhörig har råkat ut för en psykopat
Kan man leva tillsammans med en psykopat?
Förödmjukelsen
Kommunikation med besvärliga människor

18 Psykopaten själv
Psykopatens inre föreställningsvärld
Självförtroende – självkänsla
Lycklig – olycklig? Känslolös eller inte?

19 Psykopati – ett spektrum
På väg mot ett spektrum
Psykopatin är en del av oss själva
Tortyr, folkmord
Vad är psykologin bakom tortyr och folkmord?
En konsekvensanalys
Begreppet pseudopsykopati
Exempel som illustrerar skillnaden mellan en psykopat och en sociopat
Exempel som illustrerar skillnaden mellan Pseudopsykopati 2 och Pseudopsykopati 3

20 Psykopati – personförbrytare
Olika typer av genuina psykopater
Aktiva psykopater
Passiva psykopater
De impulsiva och oansvariga psykopaterna
Den kontrollerande «omtänksamma» psykopaten
Diverse smalare grupper
Psykopatiska partners
Psykopatiska chefer
Förmögna psykopater förr och nu
Pseudoreligiösa psykopater

21 Sociopati – samhällsförbrytare
En överrepresentation av sociopater
Den nya hyperindividen
Fusk inom forskning och läkemedelsindustri
Sabotage av fredsprocessen
Psykopatins/sociopatins fördelar och nackdelar
Samhällsförbrytarna
Orsaken till att staten räddar de «sociopatiska» bankerna
Hur gör dessa sociopater?
Juridik/avtal och intresseskillnader
Sociopati i det stora perspektivet

22 Den kompenserade psykopaten – den okänsligt plikttrogne

23 Pseudopsykopati 1 – den hjärnskadade

24 Pseudopsykopati 2 – tillfälligt utbytt Överjag – soldaten, terroristen, sektmedlemmen
Vad är terrorism?
Vem ska ses som terrorist?
Från religion och politik till psykologi
Klassificering av olika terroristhandlingar och terroristernas motiv
En terrorism i förändring
Hur ska vi förhålla oss till terrorister?

25 Pseudopsykopati 3 – från ekonomiska/psykologiska påverkningssystem – tjänstemannen
Bonus- och incitamentsprogram – «guldsot»
Andra missriktade belöningssystem
Ett strukturellt problem

26 Pseudopsykopati 4 – anti-sociala och asociala – olika grupper med kriminella
Antisociala
Asociala

27 Pseudopsykopati 5 – kverulanten, rättshaveristen
Teori
Hur ska man förhålla sig till eventuella rättshaverister?
Ett förslag att motverka uppkomsten av rättshaverister

28 Pseudosociopati – de med annan ideologi, kultur, religion

29 Sammanfattande om vardagspsykopater

30 Behandling av icke-brottsliga psykopater
Är den tilltänkta klienten verkligen en psykopat?
Somatiska, kroppsinriktade behandlingar
De tre grundstenarna i en psykoterapi
Behandlingsforskning
Hur man inte ska bedriva psykoterapi med en psykopat
Självläkning?
Mer slipad med åren?
Min uppfattning i behandlingsfrågan
Fyra typer av psykoterapier
… och en femte
Mitt förslag till behandling av psykopater

31 Att förebygga utveckling av psykopati/sociopati
Från okritiskt förkastande till okritiskt accepterande
«Precrime»
Allmänhetens brott - tystnaden
Straff och rehabilitering i ett humanistiskt perspektiv

32 Ett enkelt och rättvisare sätt att se på psykopater

33 Egna referenser

34 Övrig litteratur som förekommer i texten

35 Bilaga 1 – Det psykopatiska spektrumet, en översikt

36 Bilaga 2 – Olika störningarnas relation till psykopati

37 Bilaga 3 – Olika författares psykopatiska subtyper

38 Bilaga 4 – Försvarsmekanismerna

39 Bilaga 5 – Förkortningsregister och vissa fackord

 

Psykologverksamheten

 Se även Sigvard Linghs hemsida för sin privata mottagning